Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Informacje ogólne

WAŻNE:

Kategoria: /

Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach jest placówką o bardzo bogatej tradycji. Została założona w 1942 roku jako Szkoła Handlowo-Kupiecka. Podczas okupacji zajęcia odbywały się w tajnych kompletach. Od tego czasu mury szkoły opuściło wielu absolwentów, którzy na stałe wpisali sie w historię Gorlic i okolic miasta.

 
Budynek główny szkoły mieści się na ulicy Ariańskiej 3. Szkoła posiada również filię mieszczącą się na ulicy Węgierskiej 13. Obydwa budynki dzieli odległość około 150 metrów.

W roku 2017 Zespół Szkół Ekonomicznych obchodził 75-lecie istnienia. W roku 2012 uroczyście świętowaliśmy 70-lecie ZSE, a w 2007 - 65 lat Gorlickiego Ekonomika

Aktualnie prowadzimy kształcenie na kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, sprzedawca-magazynier.

ZSE jako szkoła zawodowa daje swym absolwentom możliwości:
  • dalszego kształcenia na wyższych uczelniach
  • podjęcia atrakcyjnej pracy, zgodnie z posiadanym zawodem. (po ukończeniu nauki absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika o określonej specjalności)
  • założenia i prowadzenia własnej firmy

Wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego zapewnia wykwalifikowana i przyjazna kadra nauczycielska. Miernikiem przygotowania absolwentów jest wysoki procent przyjęć na studia, a najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, są laureatami, bądź finalistami olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych.

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.